Menü Bezárás

Az óvodák és bölcsődék újranyitása

A Kormány 215/2020. (V. 20.) Korm. rendelete
az óvodák és bölcsődék újranyitásáról, valamint a nyári táborok megszervezéséről

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,
az 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. §

1. Az óvodák és bölcsődék újranyitása

(1) 2020. május 25-étől a Budapest főváros területén kívül működő

  1. a)  óvodák és
  2. b)  bölcsődék, mini bölcsődék, családi bölcsődék és munkahelyi bölcsődék (a továbbiakban együtt: bölcsőde)

a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben működnek, a gyermekeket az óvodai nevelésben, illetve a bölcsődei ellátásban való részvétel jogszabályi feltételei szerint, további feltételek előírása nélkül fogadják.

(2) 2020. június 2-ától a Budapest főváros területén működő óvodák és bölcsődék a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben működnek, a gyermekeket az óvodai nevelésben, illetve a bölcsődei ellátásban való részvétel jogszabályi feltételei szerint, további feltételek előírása nélkül fogadják.

(3) Az óvodák és a bölcsődék 2020. augusztus 31-éig legfeljebb két hétre zárhatnak be.

2. Adatszolgáltatás

(1) Az óvodai nevelésben részt vevő gyermekek számáról az óvodák naponta szolgáltatnak adatot a KIR rendszer használatával, a KIR rendszerben meghatározott adattartalommal, továbbá tájékoztatják az adott feladatellátási helyük szerinti település polgármesterét.

(2) A fenntartó – a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak szerint – a bölcsődében ellátott gyermekekről minden munkanap végéig adatot szolgáltat az igénybevevői nyilvántartásba.

3. A nyári táborok szervezésével kapcsolatos rendelkezések

2020. június 16. napjától a gyermek- és ifjúsági táborok – napközi és ottalvós szervezésben egyaránt – megtarthatóak.

4. Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel – 2020. május 25-én lép hatályba. (2) A 7. § (2) és (3) bekezdése és a 8. § 2020. június 2-án lép hatályba.
(3) Az 5. § 2020. június 8-án lép hatályba.

A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.

2. §

3.§

4. §

5. §

MAGYAR KÖZLÖNY • 2020.évi114.szám 2755

page7image52627520

6. §

7. §

2020. május 25. napjától az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése kizárólag a Budapest főváros területén működő bölcsődei ellátást végző intézmény és óvoda esetében alkalmazható.

(1) A veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos intézkedésekről szóló 152/2020. (IV. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. és 2. §-a – Budapest főváros kivételével – nem alkalmazható.

(2) Az R.

  1. a)  3. § (1) bekezdésében a „veszélyhelyzet” szövegrész helyébe a „veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet)” szöveg,
  2. b)  3. § (5) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter(a továbbiakban: miniszter)” szöveg,
  3. c)  3. § (6) bekezdésében a „polgármesternek” szövegrész helyébe a „települési önkormányzat polgármesterének,illetve a fővárosban a fővárosi kerületi polgármesternek” szöveg

lép.

(3) Hatályát veszti az R. 1. és 2. §-a.

Hatályát veszti az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése.

Orbán Viktor s. k., miniszterelnök